ΚΥΠΡΟΣ & ΗΠΑ, 2000 – ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ╰⊰¸¸.•¨* ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ HOUSTON ΤΟΥ TEXAS, ΗΠΑ!

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://orthodoxyislove.wordpress.com

http://paintingleaves.blogspot.com

USA OF MY HEART

ORTHODOXY IS LOVE

PAINTING LEAVES

downtown_houston

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

«Ἡ οἰκογένεια τοῦ Βάσου Βασιλείου, ἀπ᾽ τή Λεμεσό τῆς Κύπρου, βρέθηκε σέ πολύ δεινή θέσι, ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ ἀγαπημένος τους γυιός Ἀνδρέας εἶχε μία βαρειά μορφή λευχαιμίας, ἡ ὁποία δέν μποροῦσε νά θεραπευθῆ εὔκολα —ἔτος 2000· χρειαζόταν εἰδικό μόσχευμα ἀπό δότη, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νά εἶναι συμβατός μέ τό γυιό τους.

Ὅλοι θυμόμασθε τίς ἐκκλήσεις τίς ὁποῖες ἔκαναν σέ Κύπρο, Ἑλλάδα, ἀκόμη καί στά κατεχόμενα μέρη τῆς Κύπρου, προκειμένου νά βρεθῆ ὁ κατάλληλος δότης. Οἱ συγκινητικές τους ἐκκλήσεις βρῆκαν ἀποτέλεσμα καί γρήγορα τό παιδί βρέθηκε στά χέρια κορυφαίων ἐπιστημόνων στήν Ἀμερική, προκειμένου νά γίνη ἡ πολύ λεπτή καί σοβαρή χειρουργική ἐπέμβασι. Πρίν πᾶνε στήν Ἀμερική, ἡ οἰκογένεια τηλεφώνησε στόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς Ἄνδρου, τόν ἀρχιμανδρίτη π. Κυπριανό, προκειμένου νά ζητήσουν νά προσευχηθῆ γιά τόν Ἀνδρέα τους. Ἐντελῶς αὐθόρμητα, ὁ ἡγούμενος π. Κυπριανός εἶπε ὅτι θά προσευχηθῆ στήν Ἁγία καί τούς τόνισε νά μήν ἀνησυχοῦν, ἀφοῦ στό χειρουργεῖο δίπλα στόν Ἀνδρέα θά εἶναι ἡ Ἁγία Μαρίνα ἡ ἴδια! Λίγο πρίν ἀρχίση ἡ χειρουργική ἐπέμβασι, στό νοσοκομεῖο Md. Anderson τοῦ Houston, μία γυναῖκα παρουσιάσθηκε στόν ἐπικεφαλῆς κορυφαῖο Ἀμερικανό γιατρό Ka Goua Tsan (κινεζικῆς καταγωγῆς) καί τοῦ συστήθηκε ὡς ἡ προσωπική γιατρός τοῦ μικροῦ Ἀνδρέα καί, μάλιστα, ζήτησε νά παρακολουθήση τήν ἐγχείρησι μέ μεγάλη ἐπιμονή.

Οἱ γνώσεις τῆς γυναίκας γύρω ἀπ᾽ τήν ἰατρική φαίνονταν πολύ ὑψηλές καί, παραδόξως, ἡ ὁμάδα δέχθηκε τή γιατρό ἀπ᾽ τήν Ἑλλάδα, ἄν καί ἀποτελεῖ μόνιμη πρακτική τοῦ νοσοκομείου νά μή μετέχουν ἄλλοι γιατροί σέ τόσο λεπτές ἐγχειρήσεις. Κατά παράδοξο τρόπο, κανείς δέν ζήτησε ἄλλα ἐχέγγυα, τήν παρακάλεσαν μόνο νά δηλώση τά στοιχεῖα ταυτότητός της στήν εἴσοδο τοῦ χειρουργείου. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐγχειρήσεως ἡ “Ἑλληνίδα γιατρός”, ὄχι μόνο παρακολούθησε, ἀλλά συμμετεῖχε ἐνεργά στήν ἐγχείρησι τοῦ μικροῦ. Μάλιστα, μέ ἐπιστημονικό τρόπο ἐξήγησε στήν ἰατρική ὁμάδα πῶς ἔπρεπε νά προχωρήση ἡ ἐπέμβασι, προτείνοντας, μάλιστα, κάτι ριζοσπαστικό, ὅπως τή χρῆσι ἀρχεγόνων ἐμβρυακῶν κυττάρων ἀπ᾽ τόν ὀμφαλό.

Ἡ ἐγχείρησι ὄντως χάρις στίς ὑποδείξεις της πῆγε πολύ καλά.

Ἡ “Ἑλληνίδα γιατρός” παρέμεινε λίγη ὥρα στό χειρουργεῖο καί μετά ξαφνικά ἀποχώρησε, χωρίς νά καταλάβη κανείς τό πῶς.

Οἱ Ἀμερικανοί γιατροί, ἐνθουσιασμένοι ἀπ᾽ τίς ὑποδείξεις τῆς μυστηριώδους γυναίκας, μετά τό τέλος τῆς ἐγχειρήσεως, θέλησαν νά τή γνωρίσουν, πῆγαν στήν οἰκογένεια Βασιλείου καί τούς εἶπαν ὅτι ἦταν κεφαλαιώδους σημασίας γι᾽ αὐτούς νά γνωρίσουν τήν “κορυφαία γιατρό τήν ὁποία εἶχαν φέρει ἀπ᾽ τήν Ἑλλάδα ἤ τήν Κύπρο”. Οἱ γονεῖς ἔκπληκτοι δήλωσαν ὅτι δέν εἶχαν φέρει καμμία γιατρό μαζί τους».

ΠΗΓΗ:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἁγιολογία

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s